De advent van een groots ontwaken

De geschiedenis van de mens in de wereld wordt niet gekenmerkt door een
zuiver en allesomvattend ontwaken. Jouw wederopstanding is jouw ontwaken,
of het dagen in jouw geest van de waarheid die daar reeds is. God heeft het daar
Zelf geplaatst en daarom het is voor eeuwig waar. Door jouw herkenning zul jij
haar voor jezelf waar maken en dit ontwaken zal zich eenvoudig en vreugdevol
door heel het Koninkrijk verspreiden in antwoord op de roep van God...

Een cursus
in wonderen

Het doel van een cursus
in wonderen is verlichting te
brengen naar jouw geest...

De master teacher

De getuigenis van de Master
Teacher is de transmissie van een
verrezen geest naar de slapende
geest van deze droomwereld...

Meer algemene
informatie...

Een cursus wonderen is
een avontuur van ontwaken,
het is een persoonlijke reis...

Publicaties
van ECIW

Video's
van ECIW

Relaterende
Adressen