Deze thema pagina is nog in bewerking...

Ik zoek nog naar wat artikelen en ben nog bezig met vertalen.
Maar misschien vindt jij ondertussen iets van jouw gading in
deze thema's en artikelen... Kom gauw nog eens langs!

Een sereen licht drong
door in mijn hart...

Een meditatie
met Teilhard

De roep naar
het gezochte...

Ik vraag slechts
iets meer...

Vergeving
en gebed

Het heden
vinden