Vreugdevol oefenen...

Jij bent het licht van de wereld met mij. Rust komt niet van slapen maar van
ontwaken. De Heilige Geest is de roep om te ontwaken en je te verheugen.
Iedereen zal de roep van de Heilige Geest beantwoorden, of het zoonschap
zou niet heel kunnen zijn. Hoor alleen de Heilige Geest in jou en onderwijs
jouw broeders zoals ik jou onderwijs. Onthoudt dat "Mijn juk zacht is en
mijn last licht". Laat ons samenkomen, want mijn boodschap is licht...

Een meditatie
met Teilhard...

Lief te hebben is in iemand
anders dan jezelf jouw zelf te
ontdekken en te voltooien...

De voorwaarden
om te kunnen leren...

De Heilige Geest dient Zijn
onderwijs beginnen met jou te
tonen wat jij nooit kunt leren...

In God
participeren

God presenteert zichzelf
aan iedereen door middel van
zijn openbaringen...

Leren en
demonstreren

Het einde
van twijfel

De master teacher
van de cursus