Het oplichten van de sluier...

Jij bent niet gescheiden van God, noch heb jij een leven apart van Hem.
Zijn Leven manifesteert zich in jou, Zijn Zoon. Zijn straling schijnt door
alles waar jij naar kijkt en vaagt alle duisternis weg simpelweg door eraan
voorbij naar het licht te kijken. Elk deel van Hem is gevat in heiligheid en
volmaakte zuiverheid, in een liefde beide hemels en compleet... De sluier is
opgelicht, en niets verbergt nog langer het gelaat van Christus voor jou.

Ik vraag slechts
iets meer…

Ik vraag slechts iets meer
van de liefde die ons deze
dierbare tijd heeft gegeven...

Het bereiken van
de werkelijke wereld

Wij wandelen samen
de weg naar rust, die
Gods geschenk is...

Voorbij de sluier...

Aan allen die de Liefde van
God delen is de genade gegeven
om de schenkers te worden van
wat zij hebben ontvangen...

De weerspiegeling
van heiligheid