Vergeving is de sleutel naar geluk

Vergeving is een geschenk van de Heilige Geest dat jou een nooit
voor mogelijk gehouden vrijheid aanbiedt. Het is niet de werkelijkheid
die vergeven dient te worden, maar het zijn inderdaad de illusies die de
werkelijkheid voor jouw zicht verborgen houden die door vergeving
voorgoed zullen verdwijnen. Met zijn hulp zul jij leren hoe waarachtig
te vergeven en het gelaat van Christus in allen te aanschouwen.

Vergeving
en gebed...

Zoals gebed altijd voor
jezelf is, zo wordt vergeving
altijd aan jou gegeven...

Het symbool van
het onmogelijke

Jouw vergeving stelt
God in staat om de laatste
stap te nemen...

Vergeving biedt mij
alles wat ik wil

Vergeving sprankelt in
jouw ogen en geeft jou
meer dan vreugde...

Vergeving
in de Bijbel

De vergeven
wereld...