Vergeving en het lied van gebed

Sereen

Vergeving is de roep naar geestelijke gezondheid, want wie behalve
de krankzinnige zou naar zonde kijken wanneer hij in plaats daarvan
het gelaat van Christus kan aanschouwen? Dit is de keuze die jij maakt;
de simpelste en toch de enige die jij kunt maken. God beroept zich op jou
om Zijn zoon van de dood te bevrijden door hem Christus liefde aan te
bieden. Dit is jouw behoefte, en God houdt dit geschenk aan jou voor.

Zoals Hij geeft dien jij eveneens te geven. Aldus is gebed hersteld
tot vormloosheid, voorbij alle beperkingen naar het tijdloze, terwijl
niets uit het verleden haar weerhoudt van zich te verenigen met het
aanhoudende lied dat geheel de schepping naar zijn Schepper zingt.

Maar om dit einde te bereiken dien jij eerst te leren, voordat jij de
plaats bereikt waar leren niet kan gaan. Vergeving is de sleutel, maar
wie kan een sleutel gebruiken, wanneer hij de deur is kwijtgeraakt
waarvoor de sleutel werd gemaakt, en waar hij slechts past. Daarom
maken wij onderscheidingen, zodat gebed uit de duisternis naar het licht
toe vrijgegeven kan worden. De rol van vergeving dient omgekeerd te
worden, en verschoond te worden van kwaadaardig gebruik en gehate
doelen. Vergeving om te vernietigen dient in al zijn onbetrouwbaarheid
ontsluierd te worden, en dan voor eeuwig en eeuwig los gelaten te
worden. Er kan geen spoortje van achterblijven, als het plan
dat God heeft bepaald voor de terugkeer van Zijn zoon
uiteindelijk volbracht zal worden en leren volledig is.

Dit is de wereld van tegengestelden, en jij dient ieder moment tussen
hun te kiezen terwijl deze wereld nog enige werkelijkheid voor jou bevat.
Jij dient echter alternatieven voor keuzes te leren, anders zul jij niet in staat
blijken om jouw vrijheid te bereiken. Laat het dan ook absoluut duidelijk
zijn wat vergeving voor jou betekent, en leer wat het zou moeten zijn om
jou te bevrijden. Het niveau van jouw gebed is hiervan afhankelijk, want
hier wacht het op de vrijheid die het haar mogelijk maakt om boven
de wereld van chaos uit te stijgen en naar vrede toe.

Het lied van gebed, een aanvulling op een cursus in wonderen