Het symbool van het onmogelijke

Sereen

Vergeving is het middel dat tijdelijk de waarheid vertegenwoordigt.
Zij stelt de Heilige Geest in staat om verbeeldingen om te ruilen tot aan
het moment waarop hulpmiddelen betekenisloos zijn en leren voorbij is.
Geen enkel leermiddel heeft een nut dat voorbij het doel van leren nog
gebruikt kan worden. Wanneer haar oogmerk is volbracht is zij
zonder functie. Toch heeft zij in de leerinterval een functie die
jij nu vreest, maar alsnog lief zult hebben.

Het beeld van jouw broeder is jou gegeven om de plek die zo recentelijk
onbezet en beschikbaar is gelaten in te nemen en het zal geen verdediging
van enig soort nodig hebben, want jij zult het onweerstaanbaar de voorkeur
geven. Noch zul jij zelfs een moment aarzelen met te besluiten dat dit het enige
beeld is dat jij wilt. Het staat niet voor dubbele concepten. Alhoewel het maar
een half beeld is en incompleet, is het in zichzelf hetzelfde. De andere helft
van wat het representeert blijft ongekend, maar wordt niet weggelaten. En
aldus wordt God vrijgelaten om Zelf de laatste stap te nemen. Hiervoor
heb jij geen beelden of leermiddelen nodig. En wat uiteindelijk
de plaats van alle leermiddelen inneemt zal louter 'zijn'.

Vergeving verdwijnt en symbolen vervagen en niets dat de ogen
ooit hebben gezien, of de oren ooit hebben gehoord, blijft achter om
waargenomen te worden. Een geheel onbeperkt vermogen is gekomen,
niet om te vernietigen, maar om Zijn Eigen te ontvangen. Er is nergens in
functie een keuze; de keuze die jij vreesde te verliezen heb jij nooit gehad.
Toch lijkt alleen dit tussenbeide te komen met een onbeperkt vermogen en
met enkelvoudige, complete en gelukkige gedachten zonder tegenstelling.
Jij kent de vrede van vermogen zonder tegenstelling niet. Toch kan er in
het geheel geen ander vermogen bestaan. Verwelkom het vermogen
voorbij vergeving en voorbij de wereld van symbolen en
beperkingen. Hij zou louter zijn en daarom is Hij louter.

Een fragment uit hoofdstuk 27 van een cursus in wonderen