De vergeven wereld...

Sereen

Kun jij je voorstellen hoe prachtig zij die jij vergeeft er voor jou uit
zullen zien? In geen enkele fantasie heb jij ooit zoiets schoons gezien.
Niets wat jij hier slapend of wakker ziet, komt na tot zo’n liefelijkheid
en niets zul jij waarderen zoals dit - noch zo voor lief houden.

Niets dat jij je herinnert, en dat jouw hart met vreugde leek te doen
zingen, heeft jou ooit ook maar een klein deeltje van het geluk gebracht
dat dit zicht jou zal brengen. Want jij zult de Zoon van God zien. Jij zult
de schoonheid aanschouwen waar de Heilige Geest graag naar kijkt en
waar Hij de Vader voor dankt. Hij werd geschapen om dit voor jou
te zien, totdat jij het voor jezelf leert zien. En al Zijn onderwijs
leidt naar dit te zien en dank met Hem te geven.

Deze liefelijkheid is geen fantasie. Het is de werkelijke wereld,
helder, schoon en nieuw, met alles sprankelend onder de open zon.
Niets is hier verborgen, want alles is hier vergeven en er zijn geen
fantasieën om de waarheid te verbergen. De brug tussen die wereld en
deze is zo klein en zo eenvoudig over te steken, dat jij je niet voor kunt
stellen dat het de ontmoetingsplaats van zo verschillende werelden is.

Toch is deze kleine brug het sterkste iets dat deze wereld in het
geheel ook maar aanraakt. Deze geringe stap, zo klein dat hij aan
jouw aandacht is ontsnapt, is een schrede door tijd naar de eeuwigheid
en voorbij alle lelijkheid naar een schoonheid die jou zal bekoren en
nooit zal ophouden jou met zijn volmaaktheid te verwonderen.

Deze stap, de kleinste die ooit door iets werd genomen, is nog steeds
de grootste vervulling van allen in Gods plan voor Verzoening. Al het
overige wordt geleerd, maar dit is gegeven, volledig en geheel volmaakt.
Niemand behalve Hij Die verlossing heeft gepland kon het aldus voltooien.
De werkelijke wereld, in haar liefelijkheid, leer jij te bereiken. Alle
fantasieën zijn ongedaan gemaakt, niemand en niets blijft nog door
ze gebonden en door jouw eigen vergeving ben jij vrij om te zien.

En wat jij ziet is enkel wat jij hebt gemaakt met de zegening van
jouw vergeving erop. En met deze laatste zegening van Gods Zoon
op zichzelf heeft de waarachtige waarneming, ontstaan uit het
nieuwe perspectief dat hij heeft geleerd, zijn doel gediend.

Een fragment uit hoofdstuk 17 van een cursus in wonderen